fbpx

Wakacje Argentario i Maremma

Monte Argentario, Porto Santo Stefano i Porto Ercole: przyl?dek, który wcina si? w morze pe?ne natury, klify i zatoczki z krystalicznie czyst? wod?, idealny dla mi?o?ników przyrody ?wiatowo?ci. W Porto S. Stefano mo?na podziwia? Argentario Aquarium.

Orbetello:n ?rodku laguny o tej samej nazwie, oferuje mo?liwo?? przyjemnych spacerów w odnowionym deptaku wzd?u? jeziora lub podczas oczekiwania na godzin? na aperitif. W licznych restauracjach, typowe dania rybne dania kuchni lokalnej mo?na delektowa?. Dwa g?ówne wydarzenia s?: Festiwal delle Crociere (lipiec – sierpie?) i Gustatus (na koniec pa?dziernika)

Monte Argentario, Porto Santo Stefano e Porto Ercole:cypel, który rozci?ga si? wzd?u? morza bogatej przyrody, ska?y i ma?e zatoczki z krystalicznie czystymi wodami, idealne zarówno dla mi?o?ników natury i wysokiej spo?ecze?stwa. W Porto S. Stefano mo?na podziwia? ?ródziemnomorsk? Aquarium Costa Argento

Capalbio:?redniowieczna wioska niezwykle uroku, prawda z typowych restauracji i historii. Polecamy spacer wzd?u? bastionów, z których mo?na podziwia? panoram? rozci?gaj?c? si? fantastyczn? od Porto Ercole w Lago di Burano.

Parco della Maremma:od uj?cia rzeki Ombrone do Talamone (wej?cie tylko 7 km od miejsca zamieszkania), wzd?u? wybrze?a magicznej Toskanii, rozszerza Parco della Maremma, ?a?cuch wzgórz, które tocz? si? do morza z piaszczystych pla? i skalistych urwisk, otoczony sosnowe lasy, pola uprawne i pastwiska. W?ród intensywnych zapachów aromatycznych zió? i kolorowych jagód, dzikie zwierz?ta w zaro?la Morza ?ródziemnego mo?na podziwia?.

Le terre del tufo:w g??bi kraju Maremma, zanurzone w przyrodzie, s? ?redniowieczne wioski Pitigliano, Sovana i Sorano. W ca?o?ci zbudowany z kamienia tufu z tradycji i sto-letnich miejsc kultu, te wioski pozwalaj? swoim go?ciom prawdziw? podró? do przesz?o?ci.

Giardino dei Tarocchi:lub wi?cej ni? 20 lat artysta francuski, Niki de Saint Phalle pracowa? to dzie?o sztuki – unikalne na ?wiecie: 22 instalacje o ró?nych rozmiarach w mozaik szklanych ukazuj?cych kart tarota.

Parco archeologico di Vulci:nad brzegiem rzeki Fiora wzrasta etruskiego miasta Vulci.Niedawno otwarty park archeologiczny pozwala na spacer w?ród ruin miasta ciesz?c si? ?wie?ym powietrzem w lesie wzd?u? brzegów rzeki. Znaleziska archeologiczne mo?na podziwia? w pobliskim zamku ?redniowiecznego Badia.François grób, mo?e by? odwiedzana po wcze?niejszej rezerwacji, nie mo?na przegapi?.

Pracownicy Residence Pineta przyjemno?ci? polecam przyjemnych tras w miastach Argentario lub w g??bi kraju, gdzie jest to jeszcze mo?liwe, by odkry? miejsca, daleko od turystycznych miejsc.

Oferty