fbpx

Pokoje

29 pokoi dwuosobowych (z mo?liwo?ci? dodawania 3. ?ó?ku – na ?yczenie klienta) oraz 3 apartamenty (sk?ada si? z pokoju dziennego, sypialni dwuosobowej i jednego sypialni) maj? aneks kuchenny, a zatem oferuj? klientowi swobod? wyboru za pomoc? naszego restauracja lub korzystaj?c z niezale?no?ci mini-mieszkania.

Dost?pny na naszym go?ciom komfortowe i dobrze s?u?y?y bar / restauracja, le?aki i parasole na pla?y, szeroka i cieniste lasy sosnowe i zdolno?? do pomie?ci? ma?e psy.

Us?uga

Otaczaj?cy park, 3 ha lasu sosnowego nad morzem, oferuje mo?liwo?? d?ugich spacerów w cieniu sosen i jest tak przyjemne, nawet w najgor?tszych miesi?cach.

Read more

Oferty